1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçilərimiz işçilərimiz fermerlər ilə birlikdə bu ilki hədəfə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Şəki bölgəsindəki 4-cü fabrikin rəsmi fəaliyyətinə dair təşviq yığıncağı keçirdi.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçilərimiz işçilərimiz fermerlər ilə birlikdə bu ilki hədəfə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Şəki bölgəsindəki 4-cü fabrikin rəsmi fəaliyyətinə dair təşviq yığıncağı keçirdi.

Təmsilçilərimiz işçilərimiz fermerlər ilə birlikdə bu ilki hədəfə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Şəki bölgəsindəki 4-cü fabrikin rəsmi fəaliyyətinə dair təşviq yığıncağı keçirdi.

Latest posts