1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında biyan istehsalçısı olan İNDART HOLDİNQ şirkətinin prezidenti Nazim bəy ilə biyan məhsullarının Yaponiyaya ixracatı barədə müzakirələr apardı.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında biyan istehsalçısı olan İNDART HOLDİNQ şirkətinin prezidenti Nazim bəy ilə biyan məhsullarının Yaponiyaya ixracatı barədə müzakirələr apardı.

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında biyan istehsalçısı olan İNDART HOLDİNQ şirkətinin prezidenti Nazim bəy ilə biyan məhsullarının Yaponiyaya ixracatı barədə müzakirələr apardı.

 

Latest posts