1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təxminən 50 hektar ərazidə tütün əkini Azərbaycan Respublikasının TOVUZ bölgəsində başlandı və TOVUZ şəhər Icra hakimiyyətinin saytında təqdim edildi

Xəbər

Xəbər

Təxminən 50 hektar ərazidə tütün əkini Azərbaycan Respublikasının TOVUZ bölgəsində başlandı və TOVUZ şəhər Icra hakimiyyətinin saytında təqdim edildi

Təxminən 50 hektar ərazidə tütün əkini Azərbaycan Respublikasının TOVUZ bölgəsində başlandı və TOVUZ şəhər Icra hakimiyyətinin saytında təqdim edildi

Tovuzda tütünçülüyün inkişafına yeni zəmin yaradılır

Latest posts