1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin OGUZ AGRO İNDUSTRY MMC-nin baş ofis fabrikinə rəsmi səfərinə cavab olaraq, agentliyin böyük töhfəsinə görə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istərdik və investor olaraq cənab TARO SAWADA Yapon investorları adından təşəkkürnamə təqdim etdi.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin OGUZ AGRO İNDUSTRY MMC-nin baş ofis fabrikinə rəsmi səfərinə cavab olaraq, agentliyin böyük töhfəsinə görə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istərdik və investor olaraq cənab TARO SAWADA Yapon investorları adından təşəkkürnamə təqdim etdi.

Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin OGUZ AGRO İNDUSTRY MMC-nin baş ofis fabrikinə rəsmi səfərinə cavab olaraq, agentliyin böyük töhfəsinə görə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istərdik və investor olaraq cənab TARO SAWADA Yapon investorları adından təşəkkürnamə təqdim etdi.

※Vitse-prezident MUNECHIKA TANIO tərəfindən təltif edildi

Latest posts