1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasında tanınmış şirkət olan POLYMART ilə əkinçilik sahəsində strateji müzakirələr apardıq.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasında tanınmış şirkət olan POLYMART ilə əkinçilik sahəsində strateji müzakirələr apardıq.

アゼルバイジャン共和国で有名なPOLYMARTと農業の分野で戦略的な議論をしました。

 

Latest posts