1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinə rəsmi bir ziyarət etdik və KOB nümayəndələri və təmsilçilərimiz kənd təsərrüfatı sektoruna gələcəkdə qoyulacaq investisiyaları müzakirə etdilər.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinə rəsmi bir ziyarət etdik və KOB nümayəndələri və təmsilçilərimiz kənd təsərrüfatı sektoruna gələcəkdə qoyulacaq investisiyaları müzakirə etdilər.

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinə rəsmi bir ziyarət etdik və KOB nümayəndələri və təmsilçilərimiz kənd təsərrüfatı sektoruna gələcəkdə qoyulacaq investisiyaları müzakirə etdilər.

Latest posts