1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının Zaqatala bölgəsindəki AHEC şirkəti ilə rəsmi görüş keçirildi. 2021-ci ildə Yaponiyaya ixracat işi barədə fikir mübadiləsi apardıq.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının Zaqatala bölgəsindəki AHEC şirkəti ilə rəsmi görüş keçirildi. 2021-ci ildə Yaponiyaya ixracat işi barədə fikir mübadiləsi apardıq.

Azərbaycan Respublikasının Zaqatala bölgəsindəki AHEC şirkəti ilə rəsmi görüş keçirildi.
2021-ci ildə Yaponiyaya ixracat işi barədə fikir mübadiləsi apardıq.

 

Latest posts