1. HOME
  2. Xəbər
  3. Türkiyənin “MÜSİAD” sahibkarlar cəmiyyətinin Azərbaycan filialını rəsmi olaraq ziyarət etdik və 2021-ci ildən sonrakı kənd təsərrüfatına qoyulacaq investisiya biznesi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq.

Xəbər

Xəbər

Türkiyənin “MÜSİAD” sahibkarlar cəmiyyətinin Azərbaycan filialını rəsmi olaraq ziyarət etdik və 2021-ci ildən sonrakı kənd təsərrüfatına qoyulacaq investisiya biznesi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq.

Türkiyənin “MÜSİAD” sahibkarlar cəmiyyətinin Azərbaycan filialını rəsmi olaraq ziyarət etdik və 2021-ci ildən sonrakı kənd təsərrüfatına qoyulacaq investisiya biznesi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq.

Latest posts