1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının dövlət şirkəti olan ASK-ya (Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası) rəsmi bir ziyarət etdik və ASK-nın vitse-prezidenti və təmsilçilərimiz kənd təsərrüfatı biznesinin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının dövlət şirkəti olan ASK-ya (Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası) rəsmi bir ziyarət etdik və ASK-nın vitse-prezidenti və təmsilçilərimiz kənd təsərrüfatı biznesinin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq.

Azərbaycan Respublikasının dövlət şirkəti olan ASK-ya (Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası) rəsmi bir ziyarət etdik və ASK-nın vitse-prezidenti və təmsilçilərimiz kənd təsərrüfatı biznesinin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq.

Latest posts