1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikası ilə əlaqəli müxtəlif təşkilatlar vasitəsi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qurbanlarına xatirə olaraq 68 nəfərdən ümumilikdə 1,457,000 yen bağışlayacağıq.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikası ilə əlaqəli müxtəlif təşkilatlar vasitəsi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qurbanlarına xatirə olaraq 68 nəfərdən ümumilikdə 1,457,000 yen bağışlayacağıq.

Azərbaycan Respublikası ilə əlaqəli müxtəlif təşkilatlar vasitəsi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qurbanlarına xatirə olaraq 68 nəfərdən ümumilikdə 1,457,000 yen bağışlayacağıq.

PDF

Latest posts