1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində Dağlıq Qarabağ müharibəsindən zərər görən 25 ailəyə baş çəkib, və gündəlik ərzaq məhsulları ilə yardım etdik.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində Dağlıq Qarabağ müharibəsindən zərər görən 25 ailəyə baş çəkib, və gündəlik ərzaq məhsulları ilə yardım etdik.

Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində Dağlıq Qarabağ müharibəsindən zərər görən 25 ailəyə baş çəkib, və gündəlik ərzaq məhsulları ilə yardım etdik.

PDF

Latest posts