1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının Bakı Dövlət Universiteti ilə təcrübə müqaviləsi bağlamaq üçün rəsmi görüş keçirdik.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının Bakı Dövlət Universiteti ilə təcrübə müqaviləsi bağlamaq üçün rəsmi görüş keçirdik.

Azərbaycan Respublikasının Bakı Dövlət Universiteti ilə təcrübə müqaviləsi bağlamaq üçün rəsmi görüş keçirdik.

http://bsu.edu.az/en/

PDF

Latest posts