1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının OGUZ bölgəsində həyata keçirilən tütün yarpağı becərilməsi və qurutma işi ilə bağlı müsahibə verdik və Azərbaycan Televiziya İTV-də yayımlandı.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının OGUZ bölgəsində həyata keçirilən tütün yarpağı becərilməsi və qurutma işi ilə bağlı müsahibə verdik və Azərbaycan Televiziya İTV-də yayımlandı.

Azərbaycan Respublikasının OGUZ bölgəsində həyata keçirilən tütün yarpağı becərilməsi və qurutma işi ilə bağlı müsahibə verdik və Azərbaycan Televiziya İTV-də yayımlandı.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2837127346415875&id=100003559117146

Latest posts