1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçimiz quru tütün yarpaqlarının satış strategiyasını Azərbaycan Respublikasındakı tütün məhsulu istehsalçısı və satış şirkəti olan BIT (Baku International Tobacco) nümayəndəsi cənab Dmitri Malyakin ilə müzakirə etdi.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçimiz quru tütün yarpaqlarının satış strategiyasını Azərbaycan Respublikasındakı tütün məhsulu istehsalçısı və satış şirkəti olan BIT (Baku International Tobacco) nümayəndəsi cənab Dmitri Malyakin ilə müzakirə etdi.

Təmsilçimiz quru tütün yarpaqlarının satış strategiyasını Azərbaycan Respublikasındakı tütün məhsulu istehsalçısı və satış şirkəti olan BIT (Baku International Tobacco) nümayəndəsi cənab Dmitri Malyakin ilə müzakirə etdi.

Latest posts