1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən gənc bir qadın sahibkarı xanım Reyhan Camalova ilə görüşdü və tədqiq etdiyi “RAIN enerji sistemi” ilə tanış olub, portatip hissələrinin Yapon şirkəti ilə ortaqlı şəkildə inkişaf imkanı ilə bağlı müzakirə etdi və qadınların ictimaiyyətə rolu haqqında fikir mübadiləsi apardı.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən gənc bir qadın sahibkarı xanım Reyhan Camalova ilə görüşdü və tədqiq etdiyi “RAIN enerji sistemi” ilə tanış olub, portatip hissələrinin Yapon şirkəti ilə ortaqlı şəkildə inkişaf imkanı ilə bağlı müzakirə etdi və qadınların ictimaiyyətə rolu haqqında fikir mübadiləsi apardı.

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən gənc bir qadın sahibkarı xanım Reyhan Camalova ilə görüşdü və tədqiq etdiyi “RAIN enerji sistemi” ilə tanış olub, portatip hissələrinin Yapon şirkəti ilə ortaqlı şəkildə inkişaf imkanı ilə bağlı müzakirə etdi və qadınların ictimaiyyətə rolu haqqında fikir mübadiləsi apardı.

https://www.forbes.com/profile/reyhan-jamalova/?sh=7653625a4a0c

https://www.rainergy.co/

 

Latest posts