1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Komitəsinin sədri xanım Qənirə Pasayevanın təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının ən məşhur rəssamlarından biri olan cənab Arif Hüseynovla görüşdü və Yaponiyada sərgi nümayiş etdirilməsi barədə öz töhfələrini verdi. İki ölkə arasında mədəni incəsənəd mübadilələrinin inkişafı və gələcəkdə işbirliyi əlaqəsi qurmağı haqda müzakirələr apardı.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Komitəsinin sədri xanım Qənirə Pasayevanın təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının ən məşhur rəssamlarından biri olan cənab Arif Hüseynovla görüşdü və Yaponiyada sərgi nümayiş etdirilməsi barədə öz töhfələrini verdi. İki ölkə arasında mədəni incəsənəd mübadilələrinin inkişafı və gələcəkdə işbirliyi əlaqəsi qurmağı haqda müzakirələr apardı.

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Komitəsinin sədri xanım Qənirə Pasayevanın təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının ən məşhur rəssamlarından biri olan cənab Arif Hüseynovla görüşdü və Yaponiyada sərgi nümayiş etdirilməsi barədə öz töhfələrini verdi. İki ölkə arasında mədəni incəsənəd mübadilələrinin inkişafı və gələcəkdə işbirliyi əlaqəsi qurmağı haqda müzakirələr apardı.

Latest posts