1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin təmsilçiləri ümumi işin gedişatı haqqında İcra Başçısına hesabat vermək üçün Azərbaycan Respublikasının TOVUZ rayonunda rəsmi görüş keçirdi.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin təmsilçiləri ümumi işin gedişatı haqqında İcra Başçısına hesabat vermək üçün Azərbaycan Respublikasının TOVUZ rayonunda rəsmi görüş keçirdi.

Şirkətimizin təmsilçiləri ümumi işin gedişatı haqqında İcra Başçısına hesabat vermək üçün Azərbaycan Respublikasının TOVUZ rayonunda rəsmi görüş keçirdi.

Latest posts