1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasındakı Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Yapon dili Fakültəsinin dekanı cənab Oktay Cəlilbəyli və Prezidentin birbaşa nəzarəti altında İdarəedicilik Akademiyasının prorektoru cənab Alikram Abdullayev ilə görüşdü. Əsasən beynəlxalq sahədə əməkdaşlığı hədəfləmək üçün fikir mübadiləsi apardı.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasındakı Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Yapon dili Fakültəsinin dekanı cənab Oktay Cəlilbəyli və Prezidentin birbaşa nəzarəti altında İdarəedicilik Akademiyasının prorektoru cənab Alikram Abdullayev ilə görüşdü. Əsasən beynəlxalq sahədə əməkdaşlığı hədəfləmək üçün fikir mübadiləsi apardı.

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasındakı Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Yapon dili Fakültəsinin dekanı cənab Oktay Cəlilbəyli və Prezidentin birbaşa nəzarəti altında İdarəedicilik Akademiyasının prorektoru cənab Alikram Abdullayev ilə görüşdü. Əsasən beynəlxalq sahədə əməkdaşlığı hədəfləmək üçün fikir mübadiləsi apardı.

Latest posts