1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasında dövlət rəsmiləri və ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənən xalq rəssamı cənab Arif Hasevnov və cənab Sirus Mirzəzadə ilə görüşdü və Yaponiyada bir sərgi keçirməyi planlaşdırdı.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasında dövlət rəsmiləri və ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənən xalq rəssamı cənab Arif Hasevnov və cənab Sirus Mirzəzadə ilə görüşdü və Yaponiyada bir sərgi keçirməyi planlaşdırdı.

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasında dövlət rəsmiləri və ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənən xalq rəssamı cənab Arif Hasevnov və cənab Sirus Mirzəzadə ilə görüşdü və Yaponiyada bir sərgi keçirməyi planlaşdırdı.

Latest posts