1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikası İdman Nazirliyinin Tokyo 2020 Olimpiadasının rəhbəri cənab Fərid Mansurov ilə iki ölkə arasında idman mübadiləsi barədə fikir mübadiləsi apardı və “Tokyo 2020 Olimpiya rəsmi pin nişanı” nı təqdim etdi.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikası İdman Nazirliyinin Tokyo 2020 Olimpiadasının rəhbəri cənab Fərid Mansurov ilə iki ölkə arasında idman mübadiləsi barədə fikir mübadiləsi apardı və “Tokyo 2020 Olimpiya rəsmi pin nişanı” nı təqdim etdi.

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikası İdman Nazirliyinin Tokyo 2020 Olimpiadasının rəhbəri cənab Fərid Mansurov ilə iki ölkə arasında idman mübadiləsi barədə fikir mübadiləsi apardı və “Tokyo 2020 Olimpiya rəsmi pin nişanı” nı təqdim etdi.

Latest posts