1. HOME
  2. Xəbər
  3. Bizim şirkətlə əməkdaşlıq və təcrübə müqaviləsi olan Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Yapon dili kafedrasının müdiri cənab Oqtay vasitəsi ilə Yapon dilini öyrənən tələbələrə şirkətimizin dəftərxana ləvazimatlarını bağışladıq.

Xəbər

Xəbər

Bizim şirkətlə əməkdaşlıq və təcrübə müqaviləsi olan Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Yapon dili kafedrasının müdiri cənab Oqtay vasitəsi ilə Yapon dilini öyrənən tələbələrə şirkətimizin dəftərxana ləvazimatlarını bağışladıq.

Bizim şirkətlə əməkdaşlıq və təcrübə müqaviləsi olan Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Yapon dili kafedrasının müdiri cənab Oqtay vasitəsi ilə Yapon dilini öyrənən tələbələrə şirkətimizin dəftərxana ləvazimatlarını bağışladıq.

Latest posts