1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Türkiyə Cümhuriyyətinin MUSIAD təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Sait Yinanc, müavini cənab Rəşat Cabirli ilə Azərbaycan Respublikası və Yaponiya ilə dostluq əlaqələri və iş birliyini qurmaq üçün mühüm müzakirələr apardilar.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Türkiyə Cümhuriyyətinin MUSIAD təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Sait Yinanc, müavini cənab Rəşat Cabirli ilə Azərbaycan Respublikası və Yaponiya ilə dostluq əlaqələri və iş birliyini qurmaq üçün mühüm müzakirələr apardilar.

Şirkətimizin nümayəndələri Türkiyə Cümhuriyyətinin MUSIAD təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Sait Yinanc, müavini cənab Rəşat Cabirli ilə Azərbaycan Respublikası və Yaponiya ilə dostluq əlaqələri və iş birliyini qurmaq üçün mühüm müzakirələr apardilar.

Latest posts