1. HOME
  2. Xəbər
  3. Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamları cənab Arif Hüseynov və cənab Sirus Mirzəzadə ilə əsərləri ilə Yaponiyada sərgi keçirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə etdilər.

Xəbər

Xəbər

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamları cənab Arif Hüseynov və cənab Sirus Mirzəzadə ilə əsərləri ilə Yaponiyada sərgi keçirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə etdilər.

Təmsilçimiz Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamları cənab Arif Hüseynov və cənab Sirus Mirzəzadə ilə əsərləri ilə Yaponiyada sərgi keçirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə etdilər.

Latest posts