1. HOME
  2. Xəbər
  3. Bizim şirkətimiz, TET INTERNATIONAL DEVELOPMENT Co., Ltd. (Yaponiyadakı Baş ofisi) Azərbaycan Respublikasından ixrac edilən təbii məhsulların Yaponiyada satılması üçün bir EC satış mərkəzi açdı.

Xəbər

Xəbər

Bizim şirkətimiz, TET INTERNATIONAL DEVELOPMENT Co., Ltd. (Yaponiyadakı Baş ofisi) Azərbaycan Respublikasından ixrac edilən təbii məhsulların Yaponiyada satılması üçün bir EC satış mərkəzi açdı.

Bizim şirkətimiz, TET INTERNATIONAL DEVELOPMENT Co., Ltd. (Yaponiyadakı Baş ofisi) Azərbaycan Respublikasından ixrac edilən təbii məhsulların Yaponiyada satılması üçün bir EC satış mərkəzi açdı.

https://azer-table.jp/

Latest posts