1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri bu ilki hədəflərinə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Oğuz bölgəsindəki ilk fabrikdə işçilər və fermerlər üçün təşviq yığıncağı keçirdilər.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri bu ilki hədəflərinə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Oğuz bölgəsindəki ilk fabrikdə işçilər və fermerlər üçün təşviq yığıncağı keçirdilər.

Şirkətimizin nümayəndələri bu ilki hədəflərinə çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Oğuz bölgəsindəki ilk fabrikdə işçilər və fermerlər üçün təşviq yığıncağı keçirdilər.

Latest posts