1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycanın Zaqatala rayon İcra Başçısı cənab Mübariz Əhmədzadə ilə görüşdü və bölgədə tütün yetişdirmə, məhsul yığma və qurutma işlərinin gedişi, mövcud vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi apardılar.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycanın Zaqatala rayon İcra Başçısı cənab Mübariz Əhmədzadə ilə görüşdü və bölgədə tütün yetişdirmə, məhsul yığma və qurutma işlərinin gedişi, mövcud vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi apardılar.

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycanın Zaqatala rayon İcra Başçısı cənab Mübariz Əhmədzadə ilə görüşdü və bölgədə tütün yetişdirmə, məhsul yığma və qurutma işlərinin gedişi, mövcud vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi apardılar.

Latest posts