1. HOME
  2. Xəbər
  3. Nümayəndələrimiz Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında Kapital Bazarına Nəzarət İdarəsinin rəisi Samir İsmayılov ilə görüşüb, Yaponiya şirkətlərinin də Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarına daxil olması barədə müzakirələr apardılar.

Xəbər

Xəbər

Nümayəndələrimiz Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında Kapital Bazarına Nəzarət İdarəsinin rəisi Samir İsmayılov ilə görüşüb, Yaponiya şirkətlərinin də Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarına daxil olması barədə müzakirələr apardılar.

Nümayəndələrimiz Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında Kapital Bazarına Nəzarət İdarəsinin rəisi Samir İsmayılov ilə görüşüb, Yaponiya şirkətlərinin də Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarına daxil olması barədə müzakirələr apardılar.

Latest posts