1. HOME
  2. Xəbər
  3. Tütün yarpağının becərilməsi və qurudulması biznesində qurudulmuş tütün yarpaqlarının qablaşdırılaraq Rusiya bazarına ixrac etməyə başlamışıq.

Xəbər

Xəbər

Tütün yarpağının becərilməsi və qurudulması biznesində qurudulmuş tütün yarpaqlarının qablaşdırılaraq Rusiya bazarına ixrac etməyə başlamışıq.

Tütün yarpağının becərilməsi və qurudulması biznesində qurudulmuş tütün yarpaqlarının qablaşdırılaraq Rusiya bazarına ixrac etməyə başlamışıq.

Zaqatalada fəaliyyət göstərən şirkət quru tütünün Rusiya bazarlarına ixracına başlayıb

Latest posts