1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin Azərbaycan Respublikasında Bakı Dövlət Universiteti ilə təhsil və mübadilə sahəsində interşip müqaviləmiz var və xaricdə təhsilə cavabdeh olan əməkdaşımız cənab Keisuke Kitani universitetdə yapon dili tələbələri qarşısında çıxış etmişdir.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin Azərbaycan Respublikasında Bakı Dövlət Universiteti ilə təhsil və mübadilə sahəsində interşip müqaviləmiz var və xaricdə təhsilə cavabdeh olan əməkdaşımız cənab Keisuke Kitani universitetdə yapon dili tələbələri qarşısında çıxış etmişdir.

Şirkətimizin Azərbaycan Respublikasında Bakı Dövlət Universiteti ilə təhsil və mübadilə sahəsində interşip müqaviləmiz var və xaricdə təhsilə cavabdeh olan əməkdaşımız cənab Keisuke Kitani universitetdə yapon dili tələbələri qarşısında çıxış etmişdir.

Latest posts