1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük şirkətlərindən olan olan “CAHAN Group”un tütün istehsalçısı CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL ilə strateji qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün müzakirələr apardı.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük şirkətlərindən olan olan “CAHAN Group”un tütün istehsalçısı CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL ilə strateji qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün müzakirələr apardı.

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük şirkətlərindən olan olan “CAHAN Group”un tütün istehsalçısı CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL ilə strateji qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün müzakirələr apardı.

Latest posts