1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasında Bakı Dövlət Universiteti ilə interşip müqaviləsi əsasında yapon dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri şirkətimiz qəbul edib, təcrübə keçir.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasında Bakı Dövlət Universiteti ilə interşip müqaviləsi əsasında yapon dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri şirkətimiz qəbul edib, təcrübə keçir.

Azərbaycan Respublikasında Bakı Dövlət Universiteti ilə interşip müqaviləsi əsasında yapon dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri şirkətimiz qəbul edib, təcrübə keçir.

Latest posts