1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda Yaponiya ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik dostluğun 30 illiyi çərçivəsində “500 SAKURA ağacının tingini” BŞİH-nə hədiyyə etdik, ASK və Bakı şəhər İH-nin Yaşıllaşdırma idarəsinın ərazisində kənd təsərrüfatı üzrə məsul şəxsləri cənab Əmiraslan və cənab Ziya ilə birlikdə əkin mərasimi keçirdik.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda Yaponiya ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik dostluğun 30 illiyi çərçivəsində “500 SAKURA ağacının tingini” BŞİH-nə hədiyyə etdik, ASK və Bakı şəhər İH-nin Yaşıllaşdırma idarəsinın ərazisində kənd təsərrüfatı üzrə məsul şəxsləri cənab Əmiraslan və cənab Ziya ilə birlikdə əkin mərasimi keçirdik.

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda Yaponiya ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik dostluğun 30 illiyi çərçivəsində “500 SAKURA ağacının tingini” BŞİH-nə hədiyyə etdik, ASK və Bakı şəhər İH-nin Yaşıllaşdırma idarəsinın ərazisində kənd təsərrüfatı üzrə məsul şəxsləri cənab Əmiraslan və cənab Ziya ilə birlikdə əkin mərasimi keçirdik.

Latest posts