1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasında iri kürü istehsalat birliyində oldular və Yaponiya və Asiya bazarlarına ixracla bağlı cənab Elşən Məcidov ilə fikir mübadiləsi apardılar.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasında iri kürü istehsalat birliyində oldular və Yaponiya və Asiya bazarlarına ixracla bağlı cənab Elşən Məcidov ilə fikir mübadiləsi apardılar.

Şirkətimizin nümayəndələri rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasında iri kürü istehsalat birliyində oldular və Yaponiya və Asiya bazarlarına ixracla bağlı cənab Elşən Məcidov ilə fikir mübadiləsi apardılar.

Latest posts