1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyətləri ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının (ASK) sədri cənab Məmməd Musayevlə ölkənin maliyyə bazarlarına investisiya qoyuluşu ilə bağlı rəsmi görüş keçirmişlər.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyətləri ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının (ASK) sədri cənab Məmməd Musayevlə ölkənin maliyyə bazarlarına investisiya qoyuluşu ilə bağlı rəsmi görüş keçirmişlər.

Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyətləri ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının (ASK) sədri cənab Məmməd Musayevlə ölkənin maliyyə bazarlarına investisiya qoyuluşu ilə bağlı rəsmi görüş keçirmişlər.

http://ask.org.az/en/2022/04/05/a-meeting-with-japanese-investors-was-held-at-the-azerbaijan-entrepreneurs-confederation/

Latest posts