1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikası FinTech Assosiasiyasının sədri cənab Ruslan Talıbov və İnvestisiya Şirkətinin nümayəndəsi cənab Kənan Ağayev ilə ölkənin maliyyə bazarına daxil olmaq məsələsini müzakirə etmişlər.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikası FinTech Assosiasiyasının sədri cənab Ruslan Talıbov və İnvestisiya Şirkətinin nümayəndəsi cənab Kənan Ağayev ilə ölkənin maliyyə bazarına daxil olmaq məsələsini müzakirə etmişlər.

Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikası FinTech Assosiasiyasının sədri cənab Ruslan Talıbov və İnvestisiya Şirkətinin nümayəndəsi cənab Kənan Ağayev ilə ölkənin maliyyə bazarına daxil olmaq məsələsini müzakirə etmişlər.

Latest posts