1. HOME
  2. Xəbər
  3. Özəl televiziya kanalı olan “Motivator Azərbaycan”ın əməkdaşı Azərbaycan Respublikasının dövlət qurumu olan ABAD-ın (Ailə Biznesinə Asan Dəstək olan dövlət qurumu) idarə heyətinin üzvü cənab Camid Mövüsmovdan və şirkətimizin təmsilçilərindən müsahibə götürüb.

Xəbər

Xəbər

Özəl televiziya kanalı olan “Motivator Azərbaycan”ın əməkdaşı Azərbaycan Respublikasının dövlət qurumu olan ABAD-ın (Ailə Biznesinə Asan Dəstək olan dövlət qurumu) idarə heyətinin üzvü cənab Camid Mövüsmovdan və şirkətimizin təmsilçilərindən müsahibə götürüb.

Özəl televiziya kanalı olan “Motivator Azərbaycan”ın əməkdaşı Azərbaycan Respublikasının dövlət qurumu olan ABAD-ın (Ailə Biznesinə Asan Dəstək olan dövlət qurumu) idarə heyətinin üzvü cənab Camid Mövüsmovdan və şirkətimizin təmsilçilərindən müsahibə götürüb.

※Appeared in 19:30〜23:55

Latest posts