1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında tanınmış banklardan olan Muğan Bankın nümayəndəsi cənab Elnur Abbasov ilə ölkədə maliyyə bazarının inkişafı ilə bağlı müzakirələr apardı.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında tanınmış banklardan olan Muğan Bankın nümayəndəsi cənab Elnur Abbasov ilə ölkədə maliyyə bazarının inkişafı ilə bağlı müzakirələr apardı.

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında tanınmış banklardan olan Muğan Bankın nümayəndəsi cənab Elnur Abbasov ilə ölkədə maliyyə bazarının inkişafı ilə bağlı müzakirələr apardı.

Latest posts