1. HOME
  2. Xəbər
  3. 3 noyabr 2021-ci il Şirkətimiz nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən truffle istehsalı şirkətinin nümayəndəsi cənab Azər Cabbarov ilə Yaponiya bazarına ixrac haqqında danışıqlar apardı.

Xəbər

Xəbər

3 noyabr 2021-ci il Şirkətimiz nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən truffle istehsalı şirkətinin nümayəndəsi cənab Azər Cabbarov ilə Yaponiya bazarına ixrac haqqında danışıqlar apardı.

3 noyabr 2021-ci il
Şirkətimiz nümayəndələri Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən truffle istehsalı şirkətinin nümayəndəsi cənab Azər Cabbarov ilə Yaponiya bazarına ixrac haqqında danışıqlar apardı.

Latest posts