1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının TOVUZ rayon Icra Hakimiyyəti rəsmi olaraq TOVUZ AQRO SƏNAYE MMC tütünqurutma fabrikimizi ziyarət etdi

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının TOVUZ rayon Icra Hakimiyyəti rəsmi olaraq TOVUZ AQRO SƏNAYE MMC tütünqurutma fabrikimizi ziyarət etdi

Azərbaycan Respublikasının TOVUZ rayon Icra Hakimiyyəti rəsmi olaraq TOVUZ AQRO SƏNAYE MMC tütünqurutma fabrikimizi ziyarət etdi

Latest posts